Obsah

Mária Zámečníková

Poslanecký obvod :
Robotnícka ulica (súpisné čísla   184 – 213, vrátane čísla 230)
Nová  ulica   (súpisné čísla 334 – 342, vrátane čísla 208, 209)
Hlavná ulica (súpisné čísla 114 – 125, vrátane čísla 373, 374)

vCard

Úloha v org. štruktúre