Obsah

Mária Demovičová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Čataj - Sekretariát, podateľňa, matrika,dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, archív