Obsah

Ing. Jana Lantajová

Poslanecký obvod :
Hlavná ulica  (súpisné čísla 77 – 112, vrátane čísla 371)
Družstevná ulica (súpisné čísla 54 – 76)

vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisie verejného poriadku - Predsedkyňa

Zastupiteľstvo - Poslankyňa