Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Zámečníková MáriaSociálna a kultúrna komisia - predsedkyňa
Zastupiteľstvo - poslankyňa