Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Štofková Anna, Ing.Obecný úrad Čataj - stavebná agenda

Mobil: 0908466896