Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Brigant Martin, Ing. Zastupiteľstvo - Poslanec - Zástupca starostky
Finančná, rozpočtová komisia a sociálna - Predseda
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií - Poslanec