Obsah

O Z N A M

Firma AVE vývozca komunálneho a separovaného ospadu oznamuje občanom, že pri vývoze separovaného odpadu  nebude už vymieňať vrecia. Pre každú domácnosť na rok 2018 vyčlenila 25 kusov vriec, ktoré je potrebné si prísť prevziať v úradných hodinách na Obecný úrad Čataj.

Úradné hodiny

Pondelok :     8,00 - 17,00 hod.

Streda:           8,00 - 17,00 hod.

Piatok:           8,00 - 12,00 hod.

 

   Vývoz komunálneho odpadu v  roku 2018                                    Vývoz separovaného odpadu na rok 2018

Mesiac

Dni v mesiaci

 

Mesiac

Deň v mesiaci

január

12

26

 

 

 január

26

február

9

23

 

február

23

marec

9

23

 

marec

23

apríl

6

20

 

apríl

20

máj

4

18

 

máj

18

jún

1

15

29

jún

15

júl

13

27

 

júl

13

august

10

24

 

august

10

september

7

21

 

september

7

október

5

19

 

október

5

november

2

16

30

november

2 a 30

december

14

28

 

 

december

28

 

Prevádzkové hodiny kontajnerového stojiska

   17. marca - 10. novembra 2018

  sobota od 9.00 – 13.00 hod.

  11. novembra 2018 – 10.marca 2019

                                                                                   zatvorené

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu :

120 l nádoba              1 kus                           65,- €

240 l nádoba              1 kus                          130,- €

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

 

UPOZORNENIE na vývoz odpadov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr o 6.00 hod. alebo deň vopred.

Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas!!
Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát.

Ďakujeme za pochopenie.