Obsah

 

 

   Vývoz komunálneho odpadu v  roku 2019                                  Vývoz separovaného odpadu na rok 2019

Mesiac

Dni v mesiaci

 

Mesiac

Deň v mesiaci

január

11

25

 

 

 január

25

február

8

22

 

február

22

marec

8

22

 

marec

22

apríl

5

19

 

apríl

19

máj

3

17

31

máj

17

jún

14

28

 

jún

14

júl

12

26

 

júl

12

august

9

23

 

august

9

september

6

20

 

september

6

október

4

18

 

október

4

november

1

15

29

november

1 a 29

december

13

27

 

 

december

27

 

Prevádzkové hodiny kontajnerového stojiska

   16. marca - 14. novembra 2019

  sobota od 9.00 – 13.00 hod.

  15. novembra 2019 – 20.marca 2020

                                                                                   zatvorené

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu :

120 l nádoba              1 kus                           65,- €

240 l nádoba              1 kus                          130,- €

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

 

UPOZORNENIE na vývoz odpadov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr o 6.00 hod. alebo deň vopred.

Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas!!
Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát.

Ďakujeme za pochopenie.