Obsah

 

 

   Vývoz komunálneho odpadu v  roku 2021                                 Vývoz separovaného odpadu na rok 2021

Mesiac

Dni v mesiaci

 

Mesiac

Deň v mesiaci

január

8

22

 

 

 január

22

február

5

19

 

február

19

marec

5

19

 

marec

19

apríl

2

16

30

apríl

16

máj

14

28

 

máj

14

jún

11

25

 

jún

11

júl

9

23

 

júl

9

august

6

20

 

august

6

september

3

17

 

september

3

október

1

15

29

október

1 a 29

november

12

26

 

november

26

december

10

24

 

 

december

24

 

Prevádzkové hodiny kontajnerového stojiska

   20. marca - 20. novembra 2021

  sobota od 8.00 – 12.00 hod.

  21. novembra 2021 – 19.marca 2022

                                                                                   zatvorené

 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2021 :

120 l nádoba              1 kus                            75,-     €    frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            37,50 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          150,-    €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

 

Čo nepatrí do triedeného zberu:

Co_nepatri_do_triedeneho_zberu_plagat_A3_3Q_2020.pdf (1020.06 kB)

 

UPOZORNENIE na vývoz odpadov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr do 6.00 hod., alebo deň vopred. Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas!  Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát. 

Ďalej spoločnosť upozorňuje občanov , že pri vývoze separovaného odpadu bude tento vyvezený iba v priesvitných plastových vreciach. 

V prípade včas vyloženej nádoby, ak Vám vývoz KO nebol zrealizovaný, treba  volať  do spoločnosti AVE SK  na  telefónne číslo  02/4592 5809.

Poškodenie smetnej nádoby pracovníkmi AVE je potrebné napísať reklamáciu  a spolu s priloženými fotografiami zachytávajúcimi rozsah poškodenia nádoby a zaslať na

e-mail : dispecingsc@avesk.sk

 

nakladanie s odpadom v obci