Obsah

 

 

   Vývoz komunálneho odpadu v  roku 2020                                 Vývoz separovaného odpadu na rok 2020

Mesiac

Dni v mesiaci

 

Mesiac

Deň v mesiaci

január

10

24

 

 

 január

24

február

7

21

 

február

21

marec

6

20

 

marec

20

apríl

3

17

 

apríl

17

máj

1

15

29

máj

15

jún

12

26

 

jún

12

júl

10

24

 

júl

10

august

7

21

 

august

7

september

4

18

 

september

4

október

2

16

30

október

2 a 30

november

13

27

 

november

27

december

11

25

 

 

december

25

 

Prevádzkové hodiny kontajnerového stojiska

   21. marca - 14. novembra 2020

  sobota od 8.00 – 12.00 hod.

  15. novembra 2020 – 19.marca 2021

                                                                                   zatvorené

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu :

120 l nádoba              1 kus                           65,- €

240 l nádoba              1 kus                          130,- €

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

 

Čo nepatrí do triedeného zberu:

Co_nepatri_do_triedeneho_zberu_plagat_A3_3Q_2020.pdf (1020.06 kB)

 

UPOZORNENIE na vývoz odpadov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr o 6.00 hod. alebo deň vopred.

Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas!!
Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát.

V prípade včas vyloženej nádoby, ak Vám nebol zrealizovaný vývoz KO treba volať  do spoločnosti AVE SK  na  t.č. 0903/ 705 805.

alebo  E - mail: reklamaciesc@avesk.sk

Ďakujeme za pochopenie.