Obsah

Školstvo

Školská jedáleň - ZŠ

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné do 8:00 hodiny.

Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas nemoci, pri odchode zo školy a pod.. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa/žiaka v hmotnej núdzi.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Telefón: 033 64 50 180
Vedúca jedálne: Fatima Rekošová 
Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 900 83 Čataj 113