Obsah

Církev

Rímskokatolícka cirkev

cataj fara
V čase prvej písomnej zmienky o Čataji bolo toto územie kresťanské s rozvinutou cirkevnou správou. Po tatárskom plienení sa pokojný život opäť vracal aj na žírne nížiny Slovenska.  Je len samozrejmé, že nábožný ľud nemohol žiť  bez Božieho stánku, kde by sa schádzal na modlitby a bohoslužby. O založení fary v Čataji sa dozvedáme z dokumentov ostrihomskej arcidiecézy, kde sa jej začiatok kladie do roku 1397.

 

Sväté omše sa konajú :

Streda, piatok, sobota: - v zimnom období o 17,00 hod
  - v letnom období  o 18,00 hod.
Nedeľa - 10,30 hod.

 

 Správca a administrátor farnosti je Ján Sucháň. 

Adresa : Rímskokatolícka farnosť Čataj
900 83 Čataj č. 110
Telefónny kontakt : 033 / 6450 120
E-mail : cataj@fara.sk   
Web : http://cataj.fara.sk