Obsah

Pochovávanie Basy

Fotky z podujatia.
ZŠ s MŠ Čataj Vás pozýva na ukončenie Fašiangu dňa 17.02.2015. Viac v prílohe.