Zmluvy rok 2016

Na základe zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Zmluva číslo Dodávateľ Predmet zmluvy
239-2016-AS15 Fidelity Trade, s.r.o., Branislav Pleško, Trnava Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
ZoD 2016/11/03 CS, s.r.o., Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o., Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka I. etapa
ZoD 2016/11/04 CS, s.r.o., Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o., Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka I. etapa - Odvodnenie dažďových vôd z rodinných domov
ZoD 2016/11/03 + Dodatok č.1 CS, s.r.o., Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o., Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka I. etapa + Dodatok č. 1