Objednávky rok 2015

Na základe zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Objednávka číslo Dodávateľ Účel platby
105-2015-RC6 EKOREKLAMA s.r.o. Nádoba na odpad 240 l plast - čierna
190-2015-RC6 Ing. Jozef Nemeček, Pezinok Statické posúdenie strechy školy zaťaženej tepelnou izoláciou, hydroizoláciou a štrkom.
205-2015-RC6 FEREX, s.r.o., Nitra Jednokrídlová vitrína, stojan hranatý k zabetónovaniu do zeme, LED osvetlenie s transformátorom.
77-2015-RC6 AVE SK, s.r.o., Bratislava Bezplatný odber opotrebovaných pneumatík.
245-2015-RC6 CPS, Bratislava Matričné doklady.
301-2015-RC6 B2B Partner, s.r.o., Bratislava Pojazdný kontajner a zasúvacia skriňa.
309-2015-RC6 PB Projekt, s.r.o., Bratislava Spracovanie projektovej dokumentácie „ Chodník pri ZŠ v obci Čataj.