Zmluvy rok 2015

Na základe zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Zmluva číslo Dodávateľ Predmet zmluvy
Zmluva o dielo 070115 Ing. Michal Šišolák, Svätý Jur Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy s Materskou školou v Čataji
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2-2014-BTS a OPP SAFENAR, s.r.o., Senec Zabezpečenie poskytovania BTS, OPP a PZS
115-2015-AS2 MVSR, Ing. Jozef Čapuška, Bratislava Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
120-2015-AS9 GOLEM TECH s.r.o., Cífer Zmluva o pripojeni na internet ŠK
139-2015-AS18 Dana Šmahelová, Čataj Zmluva o nájme nebytových priestorov
160-2015-AS4 Pro Implement, s.r.o., Ing. Iveta Kostková, Štefanovičová Zmluva o dielo na vypracovanie PHSR
Zmluvu o dielo 230315 Ing. Michal Šišolák, Svätý Jur Výmena okien a dverí na Obecnom dome v Čataji
Zmluvy o dielo 173/2015 SCA s.r.o., Mudr. Daniela Miklovičová, Pezinok Stavebný dozor na stavbe "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy s Materskou školou v Čataji"
Zmluvy o dielo 8-2/2015 Construction s.r.o., Ľubomír Kováčik, Nadlice Zhotovenie "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy s Materskou školou v Čataji"
Zmluva o dielo 07102015 Ing. Martin Milošovič, Blatné Rekonštrukcia chodníka pri ZŠ s MŠ v Čataji