Objednávky rok 2013

Na základe zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Objednávka číslo Dodávateľ Účel platby
74/2013/RC6 ARES spol.s.r.o. Bratislava Kontrola stavu šikmej schodiskovej plošiny
252/2013/RC6 Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a CO Slovenská Ľupča Periodika – civilná ochrana
293/2013/RC6 SMALTOVŇA s.r.o. Bratislava Štítky na psa
301/2013/RC6 STAVNAK spol. s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou Doplňujúce práce pri Výstavbe chodníka
440/2013/RC6 Alza.cz a.s. Praha Tlačiareň
496/2013/RC6 RVC Prešov Príručka pre obecných a školských kronikárov
554/2013/RC6 EZIS s.r.o. Bratislava Oprava výtlkov obecných komunikácií