Objednávky rok 2014

Na základe zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Objednávka číslo Dodávateľ Účel platby
51/2014/RC6 EMPORO s.r.o. Bratislava Plastové koše
72/2014/RC6 ROMAG spol.s.r.o. Senec Zber a spracovanie elektroodpadu
73/2014/RC6 Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a CO, Slovenská Ľupča Periodika – civilná ochrana
129/2014/RC6 Alza.cz a.s. Praha Tlačiareň
164/2014/RC6 Ing. Michal Šišolák, Svätý Júr Spracovanie žiadosti o dotáciu na MFSR
173/2014/RC6 CBS Foto s.r.o. Kynceľová Letecké fotografovanie obce
201/2014/RC6 Alzca.cz a.s. Praha Počítač
246/2014/RC6 KANAL M.P.S. s.r.o. Senec Kanalizačné práce
333/2014/RC6 Odpadový hospodár s.r.o. Vyhotovenie POH na roky 2011-2015