Zmluvy rok 2013

Na základe zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Zmluva číslo Dodávateľ Predmet zmluvy
91/2013/FU1 PROF&PARTNERS s.r.o., Bratislava Audit účtovnej závierky za rok 2012
234/2013/AS4 STAVNAK s.r.o., Hrnčiarovce nad Parnou Stavebné práce pre projekt „Chodník pri ihrisku a oplotenie Čataj“
291/2013/AS8 SCA s.r.o. Pezinok Stavebný dozor pri stavebných prácach „Chodník pri ihrisku a oplotenie Čataj“
352/2013/FU1 PROF&PARTNERS s.r.o., Bratislava Audit konsolidovanej účtovnej závierky
577/2013/AS4 Ing. Martin Milošovič, Blatné Oplotenie a vybudovanie chodníka pri ZŠ
601/2013/AS8 SCA s.r.o. Pezinok Stavebný dozor pri stavebných prácach „Oplotenie a vybudovanie chodníka pri ZŠ“