Obsah

 

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a dane za psa!

Obec Čataj ako správca dane z nehnuteľností  a dane za psa,  týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.              o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a VZN Obce Čataj, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Čataj, alebo na účet obce SK72 0200 0000 0000 0752 7112, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní.

 

Rok 2018

Nezaradené

Rok 2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie výrub03.10.201719.10.2017

Rozpočet obce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Záverečný účet a plnenie rozpočtu 201612.06.2017