Obsah

Späť

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Vyvesené: 9. 10. 2017

Dátum zvesenia: 25. 10. 2017

Zodpovedá: Sofia Maszayová

Späť