Obsah

Späť

Návrh VZN č. 34/2018 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 34/2018 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobu jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čataj.

VZN-34-2018-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu

Vyvesené: 6. 3. 2018

Dátum zvesenia: 20. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť