Obsah

Vývoz KO a zberný dvor


Rok 2017

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2017 Vývoz separovaných zložiek v roku 2017
Mesiac Dni v mesiaci  Dni
január 13 27   27
február 10 24   24
marec 10 24   24
apríl 7 21   21
máj 5 19   19
jún 2 16 30 16
júl 14 28   14
august 11 25   11
september 8 22   8
október 6 20   6
november 3 17   3
december 1 15 29 1 29

 

Prevádzkové hodiny zberového dvora

mesiace marec - 5. november 2017

Sobota od  09,00 do 13,00 hod.

 

 mesiace december - február 

Sobota zatvorený

Kalendar vyvozu 2017

Vývoz triedeného odpadu 2017

Plasty, kovy, papier a nápojové kartóny (Tetrapaky) sa separujú samostatne do jednotlivých vriec, ktoré treba v deň vývozu vyložiť pred bránu. Odpadová spoločnosť (AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o.) vrecia pozbiera a následne tieto komodity roztrieďuje na separačnej linke v Senci.  

triedeny odpad

Obec Čataj oznamuje občanom, že poplatok za komunálny odpad treba zaplatiť do 3.03.2017

  •   65 €            za 120 l nádobu
  • 130 €            za 240 l nádobu

 

Tieto poplatky je možné zaplatiť

na účet:  SK 72 0200 0000 0000 07527112
variabilný symbol : číslo domu
konštantný symbol : 0558
Po zaplatení poplatku Vám bude do schránky doručená nálepka na smetnú nádobu a kartička na kontajnerové stojisko.

alebo v hotovosti: do pokladne Obecného úradu, kde dostanete nálepky na smetnú nádobu a kartičku na kontajnerové stojisko.