Vydávanie rybárskych lístka

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová  tel. 033/6450 107

Vydávanie rybárskych lístka

K vybaveniu potrebujete:

  • doklad o veku dieťaťa, ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, ktorému sa vystavuje rybársky lístok zadarmo
  • doklady o oslobodení od poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.


Poplatok:

  •   1,50 € - týždenný lístok
  •   3,00 € - mesačný lístok
  •   7,00 € - ročný lístok
  • 17,00 € - trojročný lístok


Zákonná úprava:
Rybárske lístky sa vydávajú v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.