Uznesenia 2015


U Z N E S E N I A Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ČATAJ
konaného dňa 2.01.2015 


 U Z N E S E N I A
z 1. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.01.2015


U Z N E S E N I A
z 2. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.02.2015


 U Z N E S E N I A
z 3. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.04.2015


 U Z N E S E N I A
z 4. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.05.2015


U Z N E S E N I A
z 5. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.06.2015


U Z N E S E N I A
z 6. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.07.2015


U Z N E S E N I A
z 7. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.08.2015


U Z N E S E N I A
z 8. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.09.2015


 U Z N E S E N I A
z 9. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 04.11.2015


 U Z N E S E N I A
z 10. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 08.12.2015