Zmluvy rok 2014

Na základe zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov  a služieb a faktúry za tovary a služby a  zmluvy obce Čataj.