Cintorín

 

Obecný cintorín bol od nepamäti na mieste, kde sa rozkladá aj dnes. Keď že starý cintorín, siahajúci po kaplnku, bol preplnený, rozhodla sa obec zameniť pozemok s Maxom Popperom a cintorín rozšíriť do dnešných rozmerov. Úprave cintorína sa v minulosti nevenovala  náležitá pozornosť. Po jeho rozšírení bola začiatkom 30-tych rokov 20. storočia vyhotovená drevená ohrada s veľmi peknou bránou, neskôr nahradili drevenú ohradu drôteným oplotením a v roku 1993 modernou, architektonicky stvárnenou betónovou ohradou. Pozornosť sa venuje úprave hrobov aj celkovej úprave cintorína. Dôstojným miestom posledného odpočinku miestnych obyvateľov v areáli cintorína je dom rozlúčky vysvätený 2. novembra 1991.

Cintorín je otvorený pre verejnosť :
                                                                  od 01.04. do 30.09.                6,30 – 21,00 hod.
                                                                  od 01.10. do 31.03.                7,00 – 19,00 hod.


Kliknutím na link môžete nájsť hrobové miesto na cintoríne : http://www.virtualnycintorin.sk


OZNAM
Obec Čataj oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že za hrobové miesta na cintoríne sa vyberá poplatok na 5 rokov ( obdobie od r. 2012 do r. 2016 ), ktorý je potrebné zaplatiť na obecnom úrade Čataj. Ak nebude poplatok uhradený hrobové miesto bude zrušené.

Poplatok za hrobové miesta:

                   jednohrob, detský hrob, urna                                      10,- €  
                   dvojhrob                                                                       16,50 €
                   trojhrob                                                                         25,- €

Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec Čataj. Každá oprávnená osoba musí obec požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.