Priestory kultúrneho domu

Prenájom priestorov kultúrneho domu vybavuje pán Roman Rášo. Telefónne číslo 0911 568 328.

Sála kultúrneho domu