Dychová hudba Čatajanka

Dychová hudba Čatajanka bola založená v roku 1974. Pôvodne bola zameraná na cirkevnú hudbu. V päťdesiatych rokoch sa začala orientovať i na zábavnú hudbu. Repertoár kapely sa postupne rozširoval. Zúčastňovala sa na rôznych podujatiach pri  príležitosti osláv, pri majálesoch, zábavách. Viackrát vystupovala na Vinobraniach v Modre a Pezinku. Zúčastňovala sa na súťažiach dychových hudieb v Červeníku, sprevádzala folklórny súbor Čatajan vo Východnej. V rámci nadviazania družobných vzťahov s rakúskom účinkovala v Nickelsdorfe.
 
Dychová hudba Čatajanka ukončila svoju činnosť v roku 2014.


Personálne obsadenie tvorili:

predseda – Emil Rób

podpredseda –     Anton Augustovič
                               Marian Fiala
                               Ľudovít Holek
                               Jozef Košík
                               Anton Malich
                               Ján Rób
                               Jozef Šarmír
                               Miroslav Veverka